خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3916 ساعت : 09:00 1400/10/11

سرداری برای انسانیت؛ فرمانده‌ای برای همه مذاهب

حاج‌قاسم که بود و چه کرد؟ این سوال و سوال‌های دیگری را از سه فعال سیاسی اهل سنت، مسیحی و دروزی لبنانی پرسیده‌ایم. با پاسخ‌های جالب و قابل تاملی مواجه شدیم که دیدن آن خالی از لطف نیست.