خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3914 ساعت : 16:00 1400/10/07

همزیستی ادیان و جنگ روایت‌ها؛ معمای سلاح رهایی‌بخش یا سرکوب‌گر

غربی‌ها و به‌ویژه آمریکا همیشه از تریبون‌های سیاسی و رسانه‌ای، تلاش داشتند تا گروه‌های مقاومت را در تضاد با اهل‌سنت، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها جلوه دهند. این کلیپ، پاسخی به این ادعاست که آیا سلاح مقاومت سلاحی علیه طوایف است یا سلاحی در حمایت از آن‌ها؟