خبرگزاری النجبا

آخرین اخبار

بیانیه نُجَباء به مناسبت آزادسازی موصل:

درود بی‌کران بر مرجعیت حکیم که جانی تازه به اسلام جهاد و مقاومت بخشید

"درود بی‌کران بر مرجعیت حکیم و مبارزی که جانی تازه به اسلام جهاد و مقاومت بخشید و باعث شد که پیر و جوان، جان و مال خویش را در راه خدا فدا کردند که در نهایت، یاری خداوند در همه نبردها نصیب آنان شد".