خبرگزاری النجبا

آخرین مطالب

نماهنگی در وصف شیرمردان نجباء

موسیقی حماسی "عید و پیروزی" با صدای «شاکر العبودی» از سوی شبکه ماهواره‌ای النُجَباء تولید و توسط دفتر رسانه‌ای مقاومت اسلامی نُجَباء ـ نمایندگی ایران به زبان فارسی ترجمه و زیرنویس شده است.

مستند "پیروزی در اسارت"

مستند "پیروزی در اسارت" کاری از دفتر سیاسی رسانه‌ای مقاومت اسلامی نُجَباء - نمایندگی ایران روایتگر دوران اسارت 2 تن از رزمندگان این گروه مقاومت است.