خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3597 ساعت : 8:30 1398/11/30

پوستر| قلمروی امپراتوری مقاومت

دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء در کنگره بین‌المللی شهدای مقاومت ‌و شهدای امنیت: منطقه غرب آسیا قلمروی امپراتوری مقاومت به پایتختی جمهوری اسلامی است و پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ام که پاسخ به ترور فرماندهان مقاومت از سراسر این امپراتوری انجام خواهد پذیرفت.