خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3588 ساعت : 13:00 1398/11/01

پوستر| درس مقاومت و فداکاری

رهبر معظم انقلاب: به حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم.