خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3327 ساعت : 09:00 1396/11/08

پوستر/ شوق شهادت

سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی: اگر کسی شوق شهادت دارد، آن را فعلا طلب نکند؛ شهادت را در جنگ با امریکا و اسرائیل از خدا بخواهید.