خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3152 ساعت : 18:00 1397/03/18

پوستر/ سال 2040

مقام معظم رهبرى: اسرائيل ٢٥ سال آينده را نخواهد ديد.