خبرگزاری النجبا

گرافیک


کدخبر :3150 ساعت : 07:02 1397/03/18

پوستر/ قلب اسرائیل

امام خامنه اى: "تل آويو" و "حيفا" را با خاك يكسان خواهيم كرد.