شناسه خبر: 642 تاریخ: 1395/04/28 ساعت: 10:00

فیلم/ طعم متفاوت فلافل در خط مقدم مبارزه با داعش

زنان عراقی با پوشیدن لباس نظامی جهت کمک به برادران رزمنده خود در صفوف پشتیبانی مبارزه با تروریستهای داعش قرار گرفته اند که این فیلم ایستگاه صلواتی طبخ فلافل را نشان می دهد.