شناسه خبر: 641 تاریخ: 1395/04/22 ساعت: 10:00

فیلم/ مانور استتار رزمندگان نُجَباء

مانور استتار رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء در یکی از مقرهای آموزشی عراق برگزار شد.