شناسه خبر: 640 تاریخ: ساعت:

فیلم/ سخنان صریح رزمنده سُنی نُجَباء به شیخ خالد الملا