شناسه خبر: 3299 تاریخ: 1397/10/03 ساعت: 08:00

فیلم| خنجر آمریکایی

چگونه آمریکایی‌ها در هنگام نیاز به هم‌پیمانان خود خیانت می‌کنند و پیش‌بینی این مهم توسط دبیرکل نُجَباء در سال گذشته...