شناسه خبر: 3243 تاریخ: 1396/05/01 ساعت: 19:00

اشک‌های بی‌امان پدر در پی آزادی فرزند مدافع حرم

رزمنده عراقی نُجَباء پس از یک‌سال اسارت آزاد شد و در حالی به محل زندگی خویش بازگشت که در آغوش پدر و گریه‌های بی‌امانش قرار گرفت.