شناسه خبر: 3231 تاریخ: 1397/08/07 ساعت: 11:00

نماهنگ/ "هله بممشاکم"

این نماهنگ بسیار زیبا در آستانه اربعین حسینی براي مقابله با تفرقه‌افکنی میان مردم ایران و عراق توسط نُجَباء تهیه و تقديم شده است.