شناسه خبر: 1794 تاریخ: 1396/01/19 ساعت: 06:37

مستند "پیروزی در اسارت"

مستند "پیروزی در اسارت" کاری از دفتر سیاسی رسانه‌ای مقاومت اسلامی نُجَباء - نمایندگی ایران روایتگر دوران اسارت 2 تن از رزمندگان این گروه مقاومت است.