وصیت نامه شهید مصطفی الهاشمی

سلام علیکم

برادر مجاهد شما، مصطفی الهاشمی هستم. سفارش به مادر عزیزم و همسر گرامی‌ام این است که به حضرت زینب(س) تأسی کنند تا به حق امام حسین(ع) اسوه‌ای نیکو برای آن‌ها باشد و به فرزندانم توصیه می‌کنم که بعد از من این راه را ادامه دهند و برای ما، شهادت و پیروزی را دعا کنند.

خدمتگزار شما؛ مصطفی الهاشمی