وصیت نامه شهید عبدالله مدهوش حنون البهادلی

با قلبی زخم خورده و عشقی مالامال از وصال شهادت؛
این منم که آرزویم که شهادت در راه خدا بود، به آرزویم رسیدم. آرزویی که اگر کمک مجاهدین دیگر و یاری خداوند نبود، محقق نمی شد، همانگونه که خداوند عزوجل فرمود: «و کان حقا علینا نصر المؤمنین».
من از این دنیای فانی رخت بر می بندم و به سمت دنیایی باقی خواهم شتافت که در آن بهشت و نعمت ها انتظار ما را می کشند.
در این دنیا افتخار شهادت در راه دفاع از مزار حضرت زینب(س) نصیبم شد که این هدیه اندکی به نظر نمی رسد و خداوند را از این بابت شاکرم.