وصیت نامه شهید محمد جاسم طعمه

به تمام کسانی که این نوشته ها را می خوانند!
به شما عزیزان توصیه می کنم که راه ما را که البته راه حق و دفاع از مذهب و مقدسات و راه دفاع از اسلام ناب است ادامه دهید.
همچنین از خانواده ام، از همسرم و شش فرزندم خواستارم که تقوای الهی پیشه کنند و شهادت من را به فال نیک بگیرند.
همواره محبت اهل بیت(ع) را در سینه داشته باشند و بر امیر مؤمنان علی(ع) توسل جویند. امیدوارم که فرزندانم به خوبی تربیت شوند همانگونه که پدرانمان ما را تربیت کردند.