آیت الله العظمی سید محمدسعید حکیم


پیروزی های به دست آمده الحشد الشعبی، حاصل عنایت حضرت باریتعالی و دعای بی منت امام زمان(عج) است.
* در  دیدار جوانان عضو حشد الشعبی


رزمندگان در صحنه های نبرد باید تعالیم اسلام ناب را تطبیق دهند. در این باره جوانان غیور باید در مسائلی همچون حفظ منابع مالی، نوامیس و جان مردم، اسلام را سرلوحه کار خویش قرار دهند و بدانند که نزد خدای عزوجل هیچ چیز گرانقدرتر از جان انسان وجود ندارد.
* در دیدار جوانان عضو حشد الشعبی