آیت الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی(ره)


حمایت از عراق در مقابله با گروه های تروریستی، وظیفه و مسئولیت آحاد مسلمانان است.
* پیام/ 21 خرداد 1393 (13 شعبان 1435)


پیروزی رزمندگان مسلمان خواسته همه علما و جهان اسلام است، پیروزی و توفیقات رزمندگان اسلام در سوریه و عراق قلوب مومنین را مسرور کرده و امیدواریم این پیروزی‎ها با سرعت بیشتری انجام شود.
* در دیدار شیخ اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء/ 20 دی 1394 (29 ربیع الاول 1437)


مراجع دعاگوی این رزمندگان هستند و تا پیروزی نهایی بر دشمنان، دل‌های ما آرام نخواهد گرفت.
* در دیدار شیخ اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء/ 20 دی 1394 (29 ربیع الاول 1437)


علما و مراجع در قم برای شما دعا می‌کنند و از اینکه این پیروزی‌ها را در آزادسازی ممالک اسلامی مشاهده می‌کنیم بسیار خرسند می‌شویم.
* در دیدار شیخ اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء/ 20 دی 1394 (29 ربیع الاول 1437)


هیچ‌گاه نباید از مقاومت و ایستادگی خسته شوید.
* در دیدار شیخ اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء/ 20 دی 1394 (29 ربیع الاول 1437)