آیت الله العظمی بشیر نجفی


باید از چنین مناسبت ها و تجمعات دینی به منظور آموزش و ترغیب نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین به عنوان وسیله ای برای ترغیب مردم به انجام وظایف مربوط به جهاد در میادین نبرد، مراعات حال خانواده های شهدا و زخمی شدگان و کمک به آنها و پاکسازی عراق از رجس تروریسم بهره برد.
* پیام/ 16 مهر 1394 (24 ذو الحجه 1436)


با توجه به شرایط کنونی عراق و اسلام، بر تمام مومنین واجب است که از میهن خود دفاع کنند، و آماده فدا کردن همه چیز بخاطر دفاع از سرزمین و ناموس و مال باشند.
هر کس به این وظیفه عمل کند، از مجاهدین فی سبیل الله است و هر کس کشته شود شهید است.
* پیام/ 24 خرداد 1393 (16 شعبان 1435)


انگشتان مجاهدان بسیجی که روی ماشه تفنگ قرار دارد، شایسته بوسیدن است.
* در دیدار اهالی استان های مختلف عراق/ 7 اردیبهشت 1394 (8 رجب 1436)


جهاد؛ عزت، کرامت و شرافت است.
* در دیدار با جوانان عراقی/ 28 فروردین 1394 (27 جمادی الثانی 1436)


جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند سبحان آن را برای مردم قرار داد تا برای رسیدن به بهشت به وسیله آن، باهم به رقآیت بپردازند و امروز بارزترین جهادها، جهاد برای از بین بردن گروه های تکفیری و تروریستی است.
* پیام/ 18 بهمن 1394 (27 ربیع الثانی 1437)