آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض


جوامع اسلامی با چالش های بزرگی روبروست و مومنان از سوی طایفه ای طغیانگر مورد آماج حمله قرار می گیرند. این شرایط به همبستگی، همکاری، کنار گذاشتن اختلافات و قرار گرفتن در یک جبهه نیازمند است.
* پیام به بیست و ششمین همایش مبلغان ماه رمضان در نجف اشرف/ 29 خرداد 1393 (21 شعبان 1435)


فتوای حضرت آیت الله سیستانی برای حمل سلاح در راستای دفاع از عراق صورت گرفته و به هیچ وجه طایفه ای نیست، چراکه تروریست ها همه عراقی ها را در همه مناطق مورد هدف قرار می دهند.
* پیام به بیست و ششمین همایش مبلغان ماه رمضان در نجف اشرف/ 29 خرداد 1393 (21 شعبان 1435)


حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی عراق در دور ساختن این خطر از کشور اعلام داشته و از آنان می خواهم با شجاعت در برابر خطر تروریسم بایستند و امنیت را برای شهروندان به ارمغان بیاورند.
* پیام/ 21 خرداد 1393 (13 شعبان 1435)