آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی


جهاد آدابی عمومی دارد که باید حتی در جنگ با غیرمسلمانان رعایت گردد، پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) نیز پیش از فرستادن یاران خویش به جنگ این آداب را به آن‌ها توصیه می‌نمودند، و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) در حدیث صحیح آمده است: «هرگاه رسول خدا گروهی را برای نبرد می‌فرستادند، آنان را نزد خود می‌نشاندند و می‌فرمودند: با نام خدا و استعانت از او و برای او و بر سنّت پیامبرش حرکت کنید، کسی را به غل و زنجیر نکشید، مُثله نکنید، در نبرد مکر و فریب به کار نبندید، پیران فرتوت و کودکان و زنان را نکُشید، و درختان را قطع نکنید مگر که ناچار شوید».
* پیام/ 23 فروردین 1394 (22 ربیع‌الثانی سال 1436)  

 

شما را به خدا، در حفظ حرمت‌های مردمی که با شما نمی‌جنگند، به‌ویژه در مورد پیران و کودکان و زنان سعی نمایید؛ هرچند آنان از بستگان دشمن شما باشند. همانا حرمت‌ کسانی که با شما می‌جنگند بر شما حلال نیست مگر اموالی که به همراه دارند.
* پیام/ 23 فروردین 1394 (22 ربیع‌الثانی سال 1436)