کارتون| گورستان ترامپ

  • کد خبر: 3464
  • تاریخ: 1398/04/09 ساعت: 16:00
شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء: «آنچه بلندی‌های ترامپ نامیده شد، به اذن خداوند "گورستان ترامپ" خواهد شد.»