طرح| بترسید از آن روز ...

  • کد خبر: 3456
  • تاریخ: 1398/03/19 ساعت: 11:00
شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل نُجَباء طی سخنانی در کنگره بزرگداشت شهدای مدافع حرم، خطاب به دشمن اسرائیلی تأکید کرد:
بترسید از روزى كه پرچم‌هاى "يازهراء" را برافرازيم؛ زيرا در آن روز تل‌اويو و حيفا را نمى‌توان از "صحراى آتاكاما" در امريكاى جنوبى تشخيص داد.