طرح| سالگرد رحلت پیر جماران

  • کد خبر: 3454
  • تاریخ: 1398/03/14 ساعت: 07:00
دست امام عصر نهد مرهمی مگر
این سینه را، که در غم تو سوگوار ماند