طرح| روز جهانی قدس شریف

  • کد خبر: 3453
  • تاریخ: 1398/03/10 ساعت: 07:00
رسید جمعه‌ی آخر سلام قدس شریف
سلام قبله‌ی صبر و قیام، قدس شریف
سلام بر دل پرخون مسجدالاقصی
به مسجدی که خداوند گفت: بارکنا
سلام ما به تو و دست‌های بسته شده
سلام ما به تو ای حرمت شکسته شده