طرح| میلاد کریم آل طه

  • کد خبر: 3442
  • تاریخ: 1398/02/30 ساعت: 20:00
ستاره می‌چکد از گوشه‌های چشم حسن
قنوت دست گدا و دعای چشم حسن
نوشته روزی ما را به پای چشم حسن
تمام ایل و تبارم فدای چشم حسن