طرح/ میلاد بنت‌الحیدر

  • کد خبر: 3316
  • تاریخ: 1397/10/22 ساعت: 09:00
بدون شبهه وشک از قبیله نور است
میان هاله انوار خویش مستور است
وقار و نور جبینش به مصطفی رفته
ولی غرور نگاهش به مرتضی رفته
چه کودکیست که خود اشهدین می‌گوید
و گاه خنده‌کنان «یاحسین» می‌گوید