كارتون| خدمت و مقاومت؛ برای عراقی امن‌تر و آبادتر

  • کد خبر: 3189
  • تاریخ: 1397/05/21 ساعت: 12:00
مقاومت اسلامی نُجَباء با وجود سنگ‌اندازی‌های دست‌نشاندگان بعثی و داعشی آمریکا، نقش‌آفرینی در عرصه‌های سیاسی ـ فرهنگی و خدمات اجتماعی را بیش از پیش سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است تا برای ترقی و آبادانی عراق بسترسازی کند.