طرح/ میلاد شاه خراسان

  • کد خبر: 3177
  • تاریخ: 1397/05/02 ساعت: 12:00
ای ملائک کبوتر حرمت
چشم آدم به گندم کرمت
نه خراسان فقط، که ملک خداست
تا ابد زیر سایۀ علمت