پوستر/ قلب اسرائیل

  • کد خبر: 3150
  • تاریخ: 1397/03/18 ساعت: 07:02
امام خامنه اى: "تل آويو" و "حيفا" را با خاك يكسان خواهيم كرد.