طرح/ میلاد معزّالمؤمنین امام حسن مجتبی (ع)

  • کد خبر: 3135
  • تاریخ: 1397/03/10 ساعت: 09:00
با ملک الموت اگر مرگ ماست ... زندگی او به کف «مجتبی» است/ هستِ کریمان، همه از هستِ اوست ... بعدِ خدا رزق همه دستِ اوست