خبرگزاری النجباخدمت‌رسانی رایگان دندانپزشکان بسیجی به مدافعان حرم


جمعی از دندان‌پزشکان بسیجی تهرانی صبح امروز مدافعان حرم عراقی را تحت معالجه و درمان رایگان قرار دادند.

به گزارش دفتر سیاسی رسانه‌ای مقاومت اسلامی نُجَباء در ایران، جمعی از دندان‌پزشکان بسیجی ایرانی صبح امروز ــ  سه‌شنبه پنجم مردادماه ــ مدافعان حرم عضو مقاومت اسلامی نُجَباء عراق را تحت معالجه و درمان رایگان قرار دادند.

این اقدام تحسین آمیز در پی اطلاع داندان‌پزشکان بسیجی از حضور مجروحان مقاومت اسلامی نُجَباء (که در عراق و سوریه هدف تروریستهای تکفیری قرار گرفته بودند) در تهران و اعلام آمادگی آنان؛ در یکی از مناطق این استان انجام شد.

این مجموعه بسیجی همچنین برای اعزام به سوریه و عراق برای خدمت‌رسانی رایگان به تمام رزمندگان جبهه مقاومت ابراز تمایل کردند.