خبرگزاری النجبارد پاهایی که در عملیات فلوجه بیرون زده است


ساختمان دادگاه شرعی داعش در شهر الکرمه از توابع فلوجه در استان الانبار ، اگرچه اکنون ویران شده و مدارک و اسناد بسیاری توسط داعش نابود شده است، اما با اینحال از میان پاره ورق ها و پوشه های نیم سوخته موجود در آن هنوز می توان رد پاهایی را یافت.

از روی نخاله های تلنبار شده و تکه پاره ورق هایی که بر آنها مهر دادگاه شرعی داعش قرار داشت، از در ورودی ساختمان دادگاه عبور کردیم، وارد راهرویی شدیم که ما را به اتاق های قضات هدایت می کرد؛ اتاق هایی که در آن شلاق تازیانه های چرمی یکی از اصلی ترین ابزار کار در اختیار قاضی بود.
با ابو نور از نیروهای حرکت اسلامی النجباء عراق وارد یکی از اتاق ها شدیم که بخشی از دیوار آن فرو ریخته و کتابخانه ها سرنگون بود و نیروهای محافظ ساختمان هشدار می دادند که به وسایل دست نزنیم چرا که هنوز این ساختمان از نظر آلودگی به تله های انفجاری پاکسازی نشده است.
ابو نور و سایر عوامل رسانه ای شبکه النجباء عراق ورق پاره ها و کتاب ها را یکی یکی ورق می زدند تا رد پاها را بیابند و برغم آنکه داعش قبل از ورود نیروهای عراقی، همه اسناد را منهدم کرده بود، اما باقی مانده منشورات و نامه ها و فهرست ها، جملگی رد پا محسوب می شد.
یکی از نیروهای حاضر در ساختمان از روی نخاله ها با احتیاط عبور کرد و از روی جالباسی پشت میز قاضی تازیانه را برای ابو نور آورد تا با آن عکس های یادگاری بگیرند. معلوم نیست با این تازیانه چه ستم هایی که بر زنان و مردان نرفته است و چند نفر با آن نواخته شده اند.
نیروهای محلی النجباء از اهالی اهل سنت الکرمه، درباره این قاضی ها و احکامشان روایات زیادی دارند و می گویند خیلی ها از جمله مردان مسن ، بدن هایشان بخاطر استعمال دخانیات و یا دختران بخاطر عدم استفاده از پوشیه با همین شلاق ها زخم برداشتند و ابومحمد الجمیلی یکی از آنان گفت قاضی داعش برای هر چیز کوچکی مردم را در همین اتاق به تازیانه می بست.
دراین میان سخت گیری ها و اعمال قوانین ضد انسانی علیه زنان شدیدتر بوده بطوری که ابومحمد الجمیلی از جمله نیروهای اهل سنت النجباء گفت، آنها در اجرای قوانین ضد بشری خود یک پیرزن 70 ساله را در الکرمه وادار کردند پوشیه بزند.
قوانین داعش که این دادگاه های غیرشرعی و ضد انسانی به اعمال آن می پرداختند، بسیار متنوع است، بطوری که از ممنوعیت تراشیدن ریش ، تماشای فوتبال، برگزاری جشن های میلادی حضرت رسول (ص) و عید فطر و پوشیدن دشداشه بلند، ممنوعیت آرایش و استفاده اجباری از پوشیه برای زنان، منع رانندگی زنان تا منع خروج آنان از خانه ، بویژه در ایام رمضان را شامل می شود.
دادگاه داعش در الکرمه هر که را که این قوانین را نقض کرده است، طی دو سال و نیم گذشته مجازات کرده و یکی از مجازات هایی که برای زنان درنظر گرفته می شد، گاز گرفتن بدن، توسط زنان هیات های شرعی عضو داعش بوده است.
ناجی یکی از خبرنگاران شبکه النجباء هم چند کتاب موجود در کتابخانه اتاق قاضی داعش را ورق زد؛ کتبی که توسط علمای وهابی عربستان به تحریر درآمده و در همین کشور به چاپ رسیده و در جلد آن نوشته شده است، 'توزیع مجانی'!
وی گفت: همه قوانین داعش ریشه دراندیشه تکفیری این شیوخ وهابی دارد و این خود یک رد پای غیر قابل انکار است.
بعضی کتاب ها که در لحظات کوتاه حضور در اتاق های ساختمان دادگاه داعش مشاهده کردیم، عمدتا در برگیرنده افکار 'ابن تیمیه'، ابن قیم الجوزی' و 'محمد بن عبدالوهاب' بود که اساس فکر و خط عقیدتی گروه های تندروی وهابی بویژه آخرین مولود آن یعنی داعش است.
پاره ای از نشریاتی که به ما نشان دادند، گزیده کتاب 'منهاج السنه' ابن تیمیه است و برخی نیز تحت عنوان 'گزیده فتاوا' به مهمترین فتاوای شیوخ وهابیت امثال 'بن باز'، 'البانی'، 'عثیمین' و 'آل الشیخ' درباره تعامل با شیعیان که از آنها با عنوان 'رافضی' یادشده، تعلق دارد.
ترویج خشونت و قتل و کشتار به نام دین اسلام ، از مهمترین آموزه های وهابیت است که در الکرمه و سایر شهرهای اشغالی عراق توسط داعش طی دو سال و نیم گذشته به شدت جریان داشته است.
کتب موجود در کتابخانه های ساختمان دادگاه شرعی داعش عمدتا چاپ عربستان و برخی نیز چاپ موسسات انتشاراتی کشور لبنان است.
عملیات آزادسازی فلوجه و شهرهای تابعه آن که تا روز شنبه به آزادی دو شهر راهبردی الکرمه و الصقلاویه منجر شده است، مانند بارانی است که خاک را شستشو داده اما رد پاها، هنوز به جا مانده است.
شاید به همین دلیل است که سعودی ها و عوامل داخلی آنان در عراق برای توقف عملیات فلوجه دست و پا می زنند و طی روزهای گذشته چنان سراسیمه عمل کرده اند که حتی حیرت متحدان بین المللی آنان را نیز برانگیخته است.