خبرگزاری النجباعقد تفاهمنامه همکاری مبان شبکه های ماهواره ای النجباء عراق و الولایة ایران


به گزارش دفتر سیاسی رسانه‌ای مقاومت اسلامی نُجَباء در ایران،روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه مصادف با روز میلاد امیر مومنان علی علیه السلام، تفاهنامه همکاری میان دو شبکه ماهواره عراقی و ایرانی امضا شد.

آقای «امیر القریشی» مدیر شبکه النُجَباء پس از سفر به ایران و حضور در دفتر شبکه جهانی الولایة، با آیت الله «حسینی قزوینی» دیدار و پیرامون مسائل منطقه و اختلاف افکنی وهابیون میان شیعیان و اهل سنت گفتگو کرد.

در این نشست، تفاهنامه ای نیز جهت پوشش برنامه های مورد نیاز شبکه النُجَباء در ایران و به همین ترتیب برنامه های مورد درخواست شبکه الولایة در عراق تنظیم و سپس توسط مدیران امضا شد.