خبرگزاری النجبا


حکم انتصاب دبیرکل؛

دشمن برجسته امریکا، نماینده آیت الله مکارم شیرازی شد


حجت الاسلام والمسلمین شیخ اکرم الکعبی در لیست سیاه افراد تحت تعقیب امریکا قرار دارد.

به گزارش دفتر رسانه ای سیاسی مقاومت اسلامی نـُجـَباء، آیت الله العظمی «ناصر مکارم شیرازی» طی حکمی، حجت الاسلام والمسلمین شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نـُجـَباء عراق، را بعنوان نماینده خود در امور شرعی منصوب کردند.

مرجع عالی قدر تقلید در این حکم که به زبان عربی صادر شده است، اجازه اخذ و صرف امورات شرعی را به حجت الاسلام والمسلمین الکعبی دادند.

ایشان در این حکم آورده اند: بنده با علم بر عالم بودن ایشان، (شیخ اکرم الکعبی را) نماینده خویش در امور محوله که شامل دریافت مواردی چون زکات٬ رد مظالم٬ اموال مجهول٬ نذورات و سهم امام و سادات می باشد؛ می کنم و همچنین ایشان را در صرف یک سوم اموال در موارد مشخص شرعی ازجمله حوزه علمیه مخیر می دارم.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی اضافه کردند: بنا بر توصیه گذشتگانمان٬ بنده نیز ایشان را به تقوای الهی و رعایت احتیاط در خفا و آشکارا توصیه می کنم. باشد که وی ما را از دعای پر برکت خویش محروم ننماید که ما نیز دعاگوی ایشان هستیم.

دبیرکل مقاومت اسلامی نـُجـَباء پیش از این نیز چنین اذنی را از سوی مراجع عظام تقلید حضرات آیات صافی گلپایگانی، سیدکاظم حسینی حائری، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، نوری همدانی و علوی گرگانی دریافت کرده بود.